Σας ευχαριστούμε για την ενεργό συμμετοχή σας στην επιστημονική ημερίδα – forum

που συν διοργανώσαμε με την 6η ΥΠΕ και το Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας

του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας στις 15 Δεκεμβρίου 2018 στην Πάτρα με θέμα :

«Εφαρμογή του θεσμού του Οικογενειακού Ιατρού και των Τοπικών Μονάδων Υγείας.

Από τη θεωρία στη πράξη»

Τα συμπεράσματα της Ημερίδας θα ανακοινωθούν σύντομα.

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και ευτυχισμένο το νέο έτος !